Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja,
Vai idrai kāzas dzēra?
Dziedat, visa istabiņa,
Jumītei kāzas dzēra.

Ar Saulīti lietus lija

Ar Saulīti lietus lija: Saules meitas kāzas dzēra. Mans bāliņš jauns nomira, Tam paņēma līgaviņu.

Vilciņam kāzas bija

Vilciņam kāzas bija Pašē lapu laiciņē; Pieci vilki panākstē, Lācis galda galiņē.

Dieva dēli, Saules meitas

Dieva dēli, Saules meitas Vidū gaisa kāzas dzēra; Mēnestiņš tecēdams - Tas pārmija gredzentiņus.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Mālu bedrē izsmērēja, Ka varēja svētu rītu Kazai braukti vedējos.