Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kalnā kāpu skatīties, Kā raženi upe tek: Melni, melni viļņodama, Baltas putas līgodama.
Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.
Līgo rudzi, līgo mieži, Līgo visa labībiņa; Kāpostiņi nelīgoja, Līgo paši stādītāji.
Līgo, līgo, ozoliņi, Ar visām bitītēm: Gan tu drīzi aizlīgosi Kurzemnieku upītē.