Skrien, bitite, istabā

Skrien, bitite, istabā
Mārtenīša vakarā;
Ja tu pate neieskrien,
Ienes sava labumiņa.

Ai, Ventiņa, Abaviņa

Ai, Ventiņa, Abaviņa, Līdz` balciņus vizināt,- Šogadiņ namu taisu, Citu gadu istabiņu.

Cūkas kājas skuldurītis

Cūkas kājas skuldurītis Budēlim kulītē, Lai varētu smagi lekt, Istabiņu dimdināt.

Paldies devu māmiņai

Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.

Es ar savu čaklumiņu

Es ar savu čaklumiņu Lepoties lepojos: Mirgot mirdz istabiņa, Zibēt zib rožu dārzs.