Skrien, bitīte, sit spārniņus

Skrien, bitīte, sit spārniņus
Pie resnā ozoliņa:
Traucē savas citas māsas,
Lai neguļ dienasvidu.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Sen ziedēja ozoliņi

Sen ziedēja ozoliņi, Sen ziediņi pabiruši, Nu liepiņa uzziedēja, Nu zied visas pazarītes.

Saņemiet dzeinit’ manu

Saņemiet dzeinit' manu, Nodējiet ozoliņu, Man jaiet ar kundziņu Tālajā zemitē.

Šūn, bitīte, vasku krēslu

Šūn, bitīte, vasku krēslu Zem resnā ozoliņa; Tur tu pati pasēdēsi, Draveniekus mielodama.