Šorīt biju agri cēlis

Šorīt biju agri cēlis,
Trešu dēju ozoliņu.
Atskrējušas trīs bitītes,
Vaino manu dējumiņu.
Še, bitītes, cirvis, kaplis,
Dējat pašas, kā tīkamas,
Dējat pašas, kā tīkamas,
Pa savam prātiņam.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.

Sen ziedēja ozoliņi

Sen ziedēja ozoliņi, Sen ziediņi pabiruši, Nu liepiņa uzziedēja, Nu zied visas pazarītes.

Saņemiet dzeinit’ manu

Saņemiet dzeinit' manu, Nodējiet ozoliņu, Man jaiet ar kundziņu Tālajā zemitē.

Šūn, bitīte, vasku krēslu

Šūn, bitīte, vasku krēslu Zem resnā ozoliņa; Tur tu pati pasēdēsi, Draveniekus mielodama.