Kur tu iesi, bāleliņ

Kur tu iesi, bāleliņ,
Baltas kājas audamies?
– Ieš’, māsiņ, pār Daugavu
Zelt’ ozolu darināt.
Kur tu iesi, vecais tēv,
Ar to bišu sētaviti?
– Pār Daugavu bišu sēt
Jaunu puišu dējumos.

Es redzēju Daugavā

Es redzēju Daugavā Zelta arklu līgojam; Sit, vilnīti, maliņā, Te būs daiļis arājiņš!

Aiz Daugavas balti bērzi

Aiz Daugavas balti bērzi Sudrabiņa lapiņām; Tur aizveda mūs` māsiņu Sudrabiņa kalējam.

Ieva zied ar ābeli

Ieva zied ar ābeli Vienā dārza stūrītī: Ievai bija balti ziedi, Ābelei sudrabiņa.

Aiz upītes balti bērzi

Aiz upītes balti bērzi Sudrabiņa lapiņām. Es paklāju villainīti, Man piebira sudrabiņš.