Bērzi

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija
Zemes bērzu kalniņā,
Lai izauga lielas lapas
Lai varēja slotas griezt.

Es izdzirdu gana puisi

Es izdzirdu gana puisi
Ar bērziņu baramies:
Bērziņš saka – zarus griez!
Gans nogrieza galotnīti.

Manis dēļ, pura bērzs

Manis dēļ, pura bērzs,
Lapo zelta lapiņām,
Ne no tevis slotu griezu,
Nedz noviru dzīpariņu.

Bērziņš meitu aicināja

Bērziņš meitu aicināja –
Nāc, meitiņa, slotu griezt!
Ne zariņa nenogriezu,
Sāk bērziņis līgoties.