Bērzi

Audz, bērziņi, nelapo

Audz, bērziņi, nelapo
Rīgas ceļa maliņā,
Lai nāk Rīgas zeltenītes
Šai zemē slotu griezt.

Aiz upītes balti bērzi

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām.
Es paklāju villainīti,
Man piebira sudrabiņš.