Pūce, pūce, lielcekule, Neej strazdu pulciņā! Liels pulciņš strazdu tek, Noplūks tavu cekulīti.
Bērziņš auga uz akmeņa, Strazdiņš dzieda galiņā; Bērziņam mīkstas lapas, Strazdam skaista valodiņa.
Augsti dzied cīrulītis Par visiem putniņiem; Augsta Dieva valdīšana Par visiem kundziņiem.
Es šķitos gudris būt, Līdakām jumtu jūmu; Saskrien vārnas, žagatiņas, Noēd manu nama jumtu.