Lieta, lieta liepiņā

Lieta, lieta liepiņā,
Lieta liepas zariņā;
No liepiņas kokles griezu,,
No zariņa stabulītes.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.

Lauz, meitiņa, ko lauzdama

Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.

Pazasēdi, bites meita

Pazasēdi, bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenīts Sev svārciņus šūdināj'.

Šūn, bitite, melnu krēslu

Šūn, bitite, melnu krēslu Ozoliņa zariņā, Tur tu pate atsēsies, Dravinieku mielodama.