Medus

Es uzlīdu ozolā

Es uzlīdu ozolā,
Bite koda rociņā;
Jo tā bite sīvi koda,
Jo es saldu medu ēdu.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ,
Kādēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga galviņā.

Mana jauna vedekliņa

Mana jauna vedekliņa
Grib ar medu mieloties;
Ķēru sietu, ķēru podu,
Teku bišu dārziņā.

Bitīt’ nesa medutiņu

Bitīt’ nesa medutiņu
Ar ozola kanniņām;
Nes, bitīt, dod man ari
Jel uz spārnu galiņiem.

Tec, bitīte, tecēdama

Tec, bitīte, tecēdama,
Atpakaļ neskaties:
Tur ļautiņi medu ēda,
Kāri pirkstus laizīdami.

Man bij medus, man bij vaskis

Man bij medus, man bij vaskis,
Man bij vaska ritentiņš;
Pārdev’ medu, pārdev vasku,
Nopirk’ caunu cepurīt’.