Bitīt’ nesa medutiņu

Bitīt’ nesa medutiņu
Ar ozola kanniņām;
Nes, bitīt, dod man ari
Jel uz spārnu galiņiem.

Bitīt’ spārnus šķindināja

Bitīt' spārnus šķindināja Garām manu vainadziņu: Gribēj' mani ieprecēt Dravenieka dēliņam.

Bij manam tētiņam

Bij manam tētiņam Bišu spārnu kažociņš; Ne tas mirka rasiņā, Ne izkalta saulītē.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka līgavai: Bišu spārnu lindraciņi, No vaskiem vainadziņš.

Visi putni priecājāsi

Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.