Medus

Ej, bitit, tu pie Dieva

Ej, bitit, tu pie Dieva,
Atdod tavu saldumiņu;
Atdod savu medutiņu,
Es kārites tev atdošu.

Medutiņ, medutiņ

Medutiņ, medutiņ,
Kur tu biji dabūjams?
Kuplas liepas iedobā,
Tur bitītes ievākušas.