Ozols

Kam tie der veci puiši

Kam tie der veci puiši,
Kam tie veci ozoliņ’?
Veci puiši vilkiem der,
Ozoliņi bitītēm.

Ozoliņš gauži raud

Ozoliņš gauži raud,
Garām jāja dravenieks;
Neraud’ gauži, ozoliņ,
Tā ir tava paša vaina.

Ai zaļais ozoliņ

Ai zaļais ozoliņ,
Tavu smuidru augumiņu:
Simtu asu dzeini vilku,
Vēl nesniedzu virsotnīti.