Ozols

Neraugies, tautu meita

Neraugies, tautu meita,
Uz manām kājiņām,
Paskaties siliņā
Manis dētu ozoliņu.

Kam tie der veci puiši

Kam tie der veci puiši,
Kam tie veci ozoliņ’?
Veci puiši vilkiem der,
Ozoliņi bitītēm.

Ozoliņš gauži raud

Ozoliņš gauži raud,
Garām jāja dravenieks;
Neraud’ gauži, ozoliņ,
Tā ir tava paša vaina.

Ai zaļais ozoliņ

Ai zaļais ozoliņ,
Tavu smuidru augumiņu:
Simtu asu dzeini vilku,
Vēl nesniedzu virsotnīti.