Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti,
Kam tu augi lejiņā?
Bites tevīm pāri skrēja,
Dravinieki garām gāja;
Puiši tavas saknes mina,
No kalniņa tecēdami.
Vēl meitiņas zarus lauza,
Kalniņā stāvēdam’s.

Visi gaida Jāņa dienu

Visi gaida Jāņa dienu, Puiši gaida, meitas gaida; Puišiem alu, puišiem sieru, Meitām zāļu vainadziņus.

Brauc, Jānīti šai zemē

Brauc, Jānīti šai zemē Ar to ziedu vezumiņu: Meitām dodi sārtas rozes, Puišiem zaļas skābenītes.

Šķērsām bite mežā brauca

Šķērsām bite mežā brauca Ar to vaska vezumiņu, Skabargainu atradusi Jauna puiša dravējumu.

Trīs ozoli kalniņā

Trīs ozoli kalniņā, Trīs ziediņi upītē; Trīs puisīši māmiņai Siltajā saulītē.