Ozols

Silā eju, silā teku

Silā eju, silā teku,
Silā man visi prieki:
Silā mani rudzi sēti,
Silā mani ozoliņi

Punktejies, ozoliņ

Punktejies, ozoliņ,
Sudrabiņa punktitēm,
Rītā jās dravenieki,
Visiem kapļi mugurā.

Izcēlu ozolu

Izcēlu ozolu
Plāniņa vidū
Ar visi zariņi,
Ar pazarīši.

Dimdi, dimdi, ozoliņi

Dimdi, dimdi, ozoliņi,
Visi tavi zari dimd,
Visi tavi zari dimd,
Visas zaru pazarites.