Ozols

Silā eju, silā teku

Silā eju, silā teku,
Silā man visi prieki:
Silā mani rudzi sēti,
Silā mani ozoliņi

Punktejies, ozoliņ

Punktejies, ozoliņ,
Sudrabiņa punktitēm,
Rītā jās dravenieki,
Visiem kapļi mugurā.

Izcēlu ozolu

Izcēlu ozolu
Plāniņa vidū
Ar visi zariņi,
Ar pazarīši.

Dimdi, dimdi, ozoliņi

Dimdi, dimdi, ozoliņi,
Visi tavi zari dimd,
Visi tavi zari dimd,
Visas zaru pazarites.

Putniņš sēd zariņā, Zara kanna rociņā. Šogad laba vasariņa Par visām vasarām.
Kas tur spīd, kas tur viz Ozoliņa zariņā? Tie bāliņa vaska cimdi, Mans vizuļu vainadziņš.
Šūn, bitite, ko šūdama, Šūn man vasku kamaniņas, Lai es varu mežā braukt Priedēm zarus
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Vāverīte, kuplastīte, Kas tev kāra šūpulīti? - Priedes zari, egles zari, Vēja māte šūpotāja.