Cērtiet kļavas, ozoliņus

Cērtiet kļavas, ozoliņus,
Apses vien necērtiet:
Drebēs jūsu valodiņa,
Ar kundziņu runājot.

Tavi lieli Rīgas kungi

Tavi lieli Rīgas kungi Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā driķu druviņā.

Ar bititi artu gāju

Ar bititi artu gāju, Smilgas taisu lemestiņu; Rīgas kungi garam gāja: "Kāds lopiņš tev arams?"

Bitīt, tavu dravenieku

Bitīt, tavu dravenieku Kungi lika cietumā; Šuj, bitīte, lielu šūni, Izlaid savu dravenieku.

Spīdi gaiši, mēnestiņi

Spīdi gaiši, mēnestiņi, Nakti vērpa sērdienīte; Tai nebija dienu vaļas, Kungi sūta tīrumā.