Silā eju, silā teku

Silā eju, silā teku,
Silā man visi prieki:
Silā mani rudzi sēti,
Silā mani ozoliņi

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

To par bēdu neturēju

To par bēdu neturēju, Ka man nava arājiņa: Sēju rudzus, sēju miežus, Ecēj` pati dziedādama.

Tikt man tika tīrumā

Tikt man tika tīrumā, Tīk mežiņa maliņā Tīri rudzi tīrumā Bitīt' meža maliņā.

Kas rudini godināja

Kas rudini godināja, Kas to dižu dižināja? Rudzu klētes, miežu klētes, Braši, bēri kumelīni.