Saule

Iebrauca Saulīte

Iebrauca Saulīte
Ābeļu dārzā,
Deviņi riteņi,
Simts kumeliņu.

Saulīt’, mana māmulīte

Saulīt’, mana māmulīte,
Abas vienu labumiņu:
Saulīt’ mana sildītāja,
Māmiņ’ mana žēlotāja.

Saulīte dancoja

Saulīte dancoja
Sudraba kalnā,
Zeltītas kurpītes
Kājiņā.

Līgo saule, līgo bite

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu:
Saule sienu žāvēdama,
Bite – ziedus lasīdama.

Saules māte kalnā kāpa

Saules māte kalnā kāpa,
Priekšautiņu pacēlusi;
Kur nolaida priekšautiņu,
Tur pabira sudrabiņš.