Nāciet, ļaudis, skatīties

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Ko dar` Jānis aplokā:
Jānīts cērt kļava malku,
Ar ko guni kurināt.

Ak tu, sila Miķelīti

Ak tu, sila Miķelīti, Tavu saldu alutiņu: Vienu malku nodzēros, Visas krūtis nodimdēja.

Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš - vagu ravētājs, Cūkām zāļu kapātājs; lasīt tālāk

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.

Lieli ļaudis lielījās

Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.