Lieli ļaudis lielījās Lielas upes maliņā; Ir es arī lielījos, Pie ezera stāvēdama.
Atminat, veci ļaudis, Kas aug upes maliņā? Smuidri bērzi, melni alkšņi Aug upītes maliņā.
Ak tu, sila Miķelīti, Tavu saldu alutiņu: Vienu malku nodzēros, Visas krūtis nodimdēja.
Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš -
Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.