Cūka cepa plācenīti

Cūka cepa plācenīti,
Sakās iet ciemiņā.
Kas tā tāda viešņa bija
Ar tik garu deguntiņu?

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.

Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš Muižas rijas pakaļā; Cūku gani rijinieki, Nav ozola dējējiņi.

Balta cūka peld pa jūru

Balta cūka peld pa jūru, Naudas kule mugurā. Peld cūciņa maliņā, Grimst naudiņa dibenā.

Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejīnā? Cūkas tavas saknes raka, Zaļas zāles meklēdamas; Pāri tevi bites skrēja, Garām jāja dravinieki.