Lai pušķoja, ko pušķoja

Lai pušķoja, ko pušķoja,
Cūku kūtis jāpušķo:
Citu gadu šādu laiku
Sivēntiņu vajadzēs.

Dievs dod mūsu saimniecei

Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.

Nevienam tādas bites

Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.

Čudi, rudi, Miķelīti

Čudi, rudi, Miķelīti, Vakar kāvu sivēntiņu; Paldies saku Miķeļam Par to labu šņukuriņu.