Adiet, meitas, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet: Vilkam kājas nosalušas, Dziļu sniegu bradājot.
Nevienam tā nerīb Kā kaķim dancojot: Zīda zeķes, samta kurpes, Griķu salmu cepurīte.
Es savai pādītei Baltas zeķes noadīju; Baltas zeķes noadīju, Melnus šuvu zābaciņus.
Es aizdedzu garu skalu, Man jāada garas zeķes; Drīz izdega garais skals, Drīz zeķīti noadīju.
Adiet, meitas, ko adiet, Sunim zeķes noadiet! Sunim kājas nosalušas, Apkārt sētu staigājot.