Ezīšam, ezīšam

Ezīšam, ezīšam,
Ežam bērni nosaluši;
Sametam pa grašam,
Nopirksim ezēniņus.

Klausies, Jānīti

Klausies, Jānīti, Kur tevi daudzina: Pa ežu ežām, Pa ceļu ceļiem.

Seskis līda līdmiņu

Seskis līda līdmiņu, Irbe lasa žagariņus Māk ezītis pukšķināt, Arkla virves raisīdams.

Vilciņš gāja pār ežiņu

Vilciņš gāja pār ežiņu, Āža ragu taurēdams; Āža raga nebij žēl, Paša āža gan bij žēl.

Cipu, capu vāverīte

Cipu, capu vāverīte Ar ezīti riņķi grieza. Kamēr ezis riņķi grieza, Vāver' koka galiņā.