Klausies, Jānīti, Kur tevi daudzina: Pa ežu ežām, Pa ceļu ceļiem.
Seskis līda līdmiņu, Irbe lasa žagariņus Māk ezītis pukšķināt, Arkla virves raisīdams.
Vilciņš gāja pār ežiņu, Āža ragu taurēdams; Āža raga nebij žēl, Paša āža gan bij
Cipu, capu vāverīte Ar ezīti riņķi grieza. Kamēr ezis riņķi grieza, Vāver' koka galiņā.
Ezīšam, ezīšam Adatiņu kažociņš; Vēl pirkstiņu nepiedūru, Jau vēlās kamolā.