Nāciet, ļaudis, skatīties

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Ezis kurmi dancināja,
Siksniņā turēdams.

Es jums došu, sveši ļaudis

Es jums došu, sveši ļaudis, Savas mīklas atminēt; Atminiet, sveši ļaudis, Kas bij zemes mērnieciņi? Kurmīts - stigu dzinējiņš, Čūska lasīt tālāk

Ai, ļautiņi, ko darīšu

Ai, ļautiņi, ko darīšu, Man astoņi pīlēniņi. Nāk ziemiņa, ledutiņš - Kur pīlītes mazgāsies?

Nāciet, ļaudis, skatīties

Nāciet, ļaudis, skatīties, Kādi ērmi tīrumā: Ezis kurmi dancināja, Siksniņā turēdams.

Ļaudīm lieli brīnumiņi

Ļaudīm lieli brīnumiņi Par Ūsiņa kumeļiem: Pieci zirgi, divi ķēves, Septiņsimtu kumeliņu.