Es atrada ganīdama

Es atrada ganīdama
Bišu austu nezdodziņu:
Visapkārt izrakstīts,
Vidū vaska ritulīts.

Melna čūska ietecēja

Melna čūska ietecēja Manā bišu dārziņā; Tā nebija melna čūska, Tā bij bišu māmuliņa.

Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejīnā? Cūkas tavas saknes raka, Zaļas zāles meklēdamas; Pāri tevi bites skrēja, Garām jāja dravinieki.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie zaļie ozoliņi? Priedēm kalni, eglēm lejas, Bitēm zaļi ozoliņi.

Aiz bitēm nevarēju

Aiz bitēm nevarēju Artu iet tīrumā; Mana paša vaina bija, Zemu dēju ozoliņ'.