Appušķoju brūnaliņu

Appušķoju brūnaliņu
Zaļu bērzu vainadziņu,
Lai pušķojas citu gadu
Ar brūnām telītēm.

Ozolīti, zemzarīti

Ozolīti, zemzarīti, Kam tu augi lejīnā? Cūkas tavas saknes raka, Zaļas zāles meklēdamas; Pāri tevi bites skrēja, Garām jāja dravinieki.

Silā gāju, silā teku

Silā gāju, silā teku, Silā manim lieli prieki: Silā manim bišu dārziņš Silā govju laidarīts.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Grūt` sieniņa pļāvējam: Salta rasa, sīksta zāle, Grūti velk izkaptiņa.

Telīšu labadi

Telīšu labadi Šūpoties gāju, Lai manas telītes Pienīgas augtu.