Uzliksim saimniecei

Uzliksim saimniecei
Baltu ziedu vainadziņu,
Lai aug viņas raibaliņas
Baltajiem ziediņiem.

Ceļa malas dāboliņš

Ceļa malas dāboliņš Nekam lielis nederēja: Ne bitīte ziedu vilka, Ne pin meitas vaiņagā.

Pļāvējiņi, bāleliņi

Pļāvējiņi, bāleliņi, Kam jūs pļaujat āboliņu: Āboliņam zieda laiks, Bitītēm medus laiks.

Līgosim mēs bitīte

Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.

Pērkons rūca, pērkons dūca

Pērkons rūca, pērkons dūca, Es par viņu nebēdāju, Es ganīju savas govis Baltā ziedu ābolā.