Atslēdziņa nolūzuse

Atslēdziņa nolūzuse
Manam dziesmu pūriņam;
Lai dziesmiņas pataupās
Līdz Jānīša vakaram.

Nāc, māsiņa, ciemoties

Nāc, māsiņa, ciemoties Metenīša vakarai: Būs pupiņas, būs zirnīši, Būs cūciņas šņukurītis.

Visu gadu naudu krāju

Visu gadu naudu krāju Metenīša vakaram: Es māsiņas vizināšu Metenīša vakarāi.

Noiet saule vakarā

Noiet saule vakarā, Meža galus pušķodama; Tā pušķoja māte meitu, Tautiņās vadīdama.

Vakars nāca, vāverīte

Vakars nāca, vāverīte. Steidzies egles galiņā: Gara būs šī naksniņa, Zem eglītes pārgulēt.