Kalnā kāpu skatīties, Kā raženi upe tek: Pa malām zelts tecēja, Vidū rit sidrabiņš.
Sidrabiņa upe tek Līkumiņu līkumiem, Visapkārt augsti kalni, Visapkārt zaļi meži.
Teci, teci, Daugaviņa, Sijādama, niekādama: Teci, zeltu sijādama, Sidrabiņu niekādama.
Teci, teci, līčupīte, Sijādama, rotādama: Sijādama zeltu nes, Rotādama sidrabinu.
Jāņu rītu slaukti gāju Ar sidraba slauktuvīti, Ar sidraba slauktuvīti Dimantiņa rasiņā.