Kas kait man nedzīvot

Kas kait man nedzīvot
Lielas jūras maliņā:
Cik jūriņa viļņus meta,
Tik izmeta sudrabiņu.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Lielas jūras maliņā; Cik jūriņa viļņus meta, Tik izmeta sudrabiņu.

Kas kaitēja Daugavai

Kas kaitēja Daugavai, Tecēj' dienu, tecēj' nakti: Dienu nesa sudrabiņu, Nakti zeltu ritināja. Tur būs man pūra lāde, Tur būs lasīt tālāk

Puķu pinu vainadziņu

Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.

Saule auda audeklīnu

Saule auda audeklīnu Ezerīna malīnā: Zelta šķiets, vara nītes, Sudrabīna šautuvīte.