Rīgas kungi gauži raud, - Vilks iekrita Daugavā; Tā neraud laba vīra, Kā raud tāda
Kur tu teci, vilku māte, Vieni sāni nosviluši? Tec uz Rīgu, vilku māte, Pasmīdini Rīgas
Kur, Jānīti, tu gulēji Šo garo vasariņu? - Rīgas vārtu maliņā, Zem pelēka akmentiņa.
Daugaviņa lielījās Rīgas pili neredzēt; Tek pa labi, tek pa kreisi, Rīga krasta maliņā.
Runci, runci, vāri putru, Pārnāks tavi darbinieki. Nebūs putra izvārīta, Sukās tavu muguriņu.