Rudu, rudu, rudenīti

Rudu, rudu, rudenīti,
Tavi svārki noplukuši;
Kā nebūtu noplukuši:
Aru, pļāvu, riju kūlu.

Tev, eglīt, piederēja

Tev, eglīt, piederēja Visu mūžu zaļi svārki; Tev, māsiņ, nepiedera Visu mūžu vainadziņš.

Bij manam bāliņam

Bij manam bāliņam Vasku svārki mugurā; Cauri gāja griķu druvu Tek bitīte nopakaļ.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Kas man kait nenesāt

Kas man kait nenesāt Melnus svārkus, zābaciņus? Man bitite svārkus šuva, Sētmalā guledama.