Vilks dara alu

Vilks dara alu
Niedrājā,
Aicina kaziņu
Dancīša vest.
– Neiešu, neiešu
Dancīša vesti,
Kam manus bērniņus
Aiznēsavi.

Adiet, meitas, ko adiet

Adiet, meitas, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet: Vilkam kājas nosalušas, Dziļu sniegu bradājot.

Kal, kalēj, ko kaldams

Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.

Pieci vilki vilku vilka

Pieci vilki vilku vilka Pa slidenu ledutiņu; Div' bij kalti, trīs nekalti, Visi pieci pārtecēja.

Skaiti, vilks, pātarus!

Skaiti, vilks, pātarus! - Es, tēvs, nemāku: Kazuļi, jēruļi, Tie mani pātari.