Ko, bitīte, tu dziedāji

Ko, bitīte, tu dziedāji,
Tev bij’ maza dvēselīte?
Lai dzied meža dundurītis,
Tam halstiņš tālu skan.

Visas upes cauri jāju

Visas upes cauri jāju, Daugaviņu nevarēju, Daugaviņu nevarēju, Tā bij pilna dvēselīšu.

Daugaviņa, melnacīte

Daugaviņa, melnacīte, Melna tek vakarā. Kā tā melna netecēs, Pilna dārgu dvēselīšu.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.

Vai tā zvaigzne visu nakti

Vai tā zvaigzne visu nakti, Kas uzlēca vakarā: Ap pusnakti ielidoja Dvēselīšu namiņā.