Visas upes cauri jāju, Daugaviņu nevarēju, Daugaviņu nevarēju, Tā bij pilna dvēselīšu.
Daugaviņa, melnacīte, Melna tek vakarā. Kā tā melna netecēs, Pilna dārgu dvēselīšu.
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Vai tā zvaigzne visu nakti, Kas uzlēca vakarā: Ap pusnakti ielidoja Dvēselīšu namiņā.
Uz ūdeņa laizdamies, Apiņotu alu dzēru, Lai iet mana dvēselīte Kā apiņa galvenīte.