Baltaitiņa jūru brida Sudrabiņa radziņiem; Rīgas kungi pretī nāca, Siekiem naudu mērīdami.
Ko Saulīte gauži raud, Ik vakaru noiedama? Zelta josta iekritusi Dziļas jūras dibenā.
Diža, diža tā niedrīte, Aug ezera maliņā; Diža, diža tā zivtiņa, Kura auga jūriņā.
Tec, laiviņ, dej, laiviņ, Ne jūrā celmi aug; Līdumā celmi aug, Tur arāji arklus lauž.
Balta zied ābelīte Jūras kāpas maliņā. Pūš vējiņš, birst ziediņi Zēģelnieka laiviņā.