Bāliņ, tavu drošu sirdi

Bāliņ, tavu drošu sirdi,
Tavu gudru padomiņu:
Dziedādamis nosalaidi
No smuidrā ozoliņa.

Kariet manu vainadziņu

Kariet manu vainadziņu, Kur actiņas neredzēja; Acs redzēja, sirds sāpēja, Galvā likti nedrīkstēju.

Es savai māmiņai

Es savai māmiņai Kā sirsniņa azotē; Kā sirsniņa azotē, Kā puķīte dārziņā.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.

Ko, bitīt, tu raudāji

Ko, bitīt, tu raudāji, Rožu ziedu locīdama? -Vējš nolauza ozoliņu Vaskotām lapiņām.