Jānīts jāja niedru tiltu

Jānīts jāja niedru tiltu
Ar diženu kumeliņu;
Rīb tiltiņš, žvadz iemaukti,
Skan tērauda pakaviņi.

Atsaraunat, skauģa bērni

Atsaraunat, skauģa bērni, Samīs manis kumeliņis, Samīs manis kumeliņis Tēraudiņa pakavāmi.

Jānīts savu kumeliņu

Jānīts savu kumeliņu Uz akmeņa kaldināja, Lai nedzēra rāvūdeni, Lai nerūsa pakaviņi.

Skataties jūriņā

Skataties jūriņā, Kādi balti audekliņi: Niedru šķieti, putu audi, Vēja māte audējiņa.

Līdaciņa velējās

Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.