Audzin`, Dievs, brālītim

Audzin`, Dievs, brālītim
Labus miežus, labus rudzus;
Lepnajiem, skopajiem
Ar lopiem izganīšu.

Pavasar, pavasar

Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.

Dievs ar Laimu manis dēļ

Dievs ar Laimu manis dēļ Stāv lielā ienaidā: Dievs man deva maizes zemi, Laima liedza arājiņu.

Dievs dod mūsu saimniecei

Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu, Abus divus mīļi lūdzu: No Dieviņa veselību, No Laimiņas labu mūžu.