Bitit’ šuva melnu krēslu

Bitit’ šuva melnu krēslu
Auza salma galiņā,
Kur pašai atsēsties,
Dravenieku mielojot.

Kas sēdēja bez krēsliņa

Kas sēdēja bez krēsliņa, Kas tecēja negrožots? Saule sēd bez krēsliņa, Upe tek negrožota.

Pūce, pūce, platacīte

Pūce, pūce, platacīte, Pacel krēslu vanagam! Ja krēsliņu nepacelsi, Noplūks tavu cekuliņu.

Bitīt’ spārnus šķindināja

Bitīt' spārnus šķindināja Garām manu vainadziņu: Gribēj' mani ieprecēt Dravenieka dēliņam.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka dēliņam: Bitīt' nesa sudrabiņu Vecozola celmiņā.