Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida,
Brūnu kleitu pacēlusi;
Kur norāva vienu vārpu,
Divas auga tai vietā.

Pērkons brauca pa jūriņu

Pērkons brauca pa jūriņu Ar sidraba ratiņiemi; Vēja māte pakaļ skrēja, Zeltu meta jūriņā.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

Skaisti, skaisti noziedēja

Skaisti, skaisti noziedēja Vējā liekta ābelīte; Tāļi, tāļi aizprecēja Peļamo mātes meitu.

Dzert man miežu alutiņu

Dzert man miežu alutiņu, Nelaistīt plāniņē; Lasīt man miežu vārpas, Nemīņāt kājiņām.