Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida,
Brūnu kleitu pacēlusi;
Kur norāva vienu vārpu,
Divas auga tai vietā.

Līka, līka miežu vārpa

Līka, līka miežu vārpa, Melna bārda pļāvējam; Lai Dievs deva brūveram Tādu melnu alutiņu.

Miķelītis man sacīja

Miķelītis man sacīja, Dari mīkstu alutiņu; Ko darīšu, Miķelīti, Trīs graudiņi vārpiņā.

Dzerat, puiši, pa puskausa

Dzerat, puiši, pa puskausa, Meitas pilnu biķerīti: Meitām līka muguriņa, Mieža vārpas salasot.

Šādi tādi klinklāviņi

Šādi tādi klinklāviņi Izdzer manu alutiņu; Kur tie mani paša bērni, Miežu vārpu lasītāji?