Lai zied rudzi, lai zied mieži

Lai zied rudzi, lai zied mieži,
Lai zied visa labībiņ`;
Sīpoliņi lai nezied,
Lai zied pate saimeniec`.

Jumīts vāģus kaldināja

Jumīts vāģus kaldināja Deviņiem riteņiem, Ka varēs rudzus, miežus Klētiņā ritināt.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

Miežu Jumis nokliedzās

Miežu Jumis nokliedzās, Uz kalniņa stāvēdams: Ieraudzīja auzu Jumi Zem pajumta līgojot.

Kālab alu nedzerat

Kālab alu nedzerat, Kālab man nedodat? Vai es miežus negrābstīju, Vai vārpiņas nelasīju?