Bitīt’ skrēja vakarā

Bitīt’ skrēja vakarā
Caur deviņi novadiņi,
Zīda groži, vaska loks,
Ābolaini kumeliņi.

Bitit’ skrēja vakarāi

Bitit' skrēja vakarāi Caur deviņi novadiņi: Zīda groži, vaska loks, Ābolaiņi kumeliņi

Kālabad ik vakaru

Kālabad ik vakaru Gaisa gali atsarkuši? Saule savus zīda svārkus Ik vakaru vēdināja.

Viegli, viegli Jānīts brauca

Viegli, viegli Jānīts brauca No kalniņa lejiņā, Lai vējiņš nenopūta Zaļa zīda mēteliņu.

Visas pļavas aiz upītes

Visas pļavas aiz upītes Pilnas zīda pavedienu: Zirneklītis sagšas auda Mušiņām , māsiņām.