Sēju rudzus, sēju miežus

Sēju rudzus, sēju miežus,
Sēju auzas vairumā:
Rudzi, mieži klaipu glauda,
Auzas glauda kumeliņu.

Jumīts vāģus kaldināja

Jumīts vāģus kaldināja Deviņiem riteņiem, Ka varēs rudzus, miežus Klētiņā ritināt.

Rudzu Jumis nosakliedza

Rudzu Jumis nosakliedza Rijas klona dibenā; Miežu Jumis atsakliedza Tīrumiņa galiņā.

Miežu Jumis nokliedzās

Miežu Jumis nokliedzās, Uz kalniņa stāvēdams: Ieraudzīja auzu Jumi Zem pajumta līgojot.

Kālab alu nedzerat

Kālab alu nedzerat, Kālab man nedodat? Vai es miežus negrābstīju, Vai vārpiņas nelasīju?