Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta viervu, Es sudraba gredzentiņu.
Šūpojās, līgojās, Kas iesēda šūpulī? Linu sauja, magonīte, Tā iesēda šūpulī.
Trīs gadiņi pieminēju, Kur Lieldienu šūpojos: Ne tur auga zaļa zāle, Ne sarkans āboliņš.
Lielas dienas rītiņā Agri gāju šūpoties, Lai redzēju koku galus Zelta sauli margojam.
Ap Meteni slaidi laižu, Lai liniņi gari aug; Ap Lieldienu šūpojos, Lai telītes barojas.