Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man' viegli pašūpos.
Jūra krāca, jūra brēca, Ko tā bija ierijusi? lerijusi zelta laivu, Div' sudraba irējiņus.
Es ko atradu Šūpuļa vietā: Mana paša bāliņa Zeltgredzentiņu.
Man pakāra bāleliņi Vizulīšu šūpolītes; Skan podziņas, skan zīlītes, Skan vizuļu šūpolītes.
Lieldienu vaicāju, Kur kārsim šūpoles? - Augstajā kalnā, Lielceļa malā.