Nevienam es neteicu

Nevienam es neteicu,
Ko atradu ganīdama;
Brālīšami vien pateicu
Bišu spietu liepienē.

Stādīju liepiņu

Stādīju liepiņu Plāniņa vidū, Lai mana pādīte Kā liepa auga.

Jūrmalā skaista liepa

Jūrmalā skaista liepa Deviņiem žuburiem; Kam pietrūka zveju virves, Tas tur kailes darināja. Simtu gadu tās kailītes No liepiņas darinātas.

Saules meita, Saules meita

Saules meita, Saules meita, Mazgā baltu liepu galdu: Rītu jās Dieva dēli Liepu galdu rībināt.

Kupla liepa uzaugusi

Kupla liepa uzaugusi Pie Saulītes namdurvīm; Saule pati galā sēd, Saules meitas pazarē.