Stādīju liepiņu Plāniņa vidū, Lai mana pādīte Kā liepa auga.
Jūrmalā skaista liepa Deviņiem žuburiem; Kam pietrūka zveju virves, Tas tur kailes darināja. Simtu gadu
Saules meita, Saules meita, Mazgā baltu liepu galdu: Rītu jās Dieva dēli Liepu galdu rībināt.
Kupla liepa uzaugusi Pie Saulītes namdurvīm; Saule pati galā sēd, Saules meitas pazarē.
Appušķoju Jāņu māti Liepu lapu vaiņagiem, Lai tai auga daiļas meitas Tā kā liepas kalniņā.