Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi,
Maliet māļa, malējiņi!
Nokūluši, samaluši
Pieceliet māmuliņu,
Pieceliet māmuliņu,
Brokastiņa devējiņu.

Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš Muižas rijas pakaļā; Cūku gani rijinieki, Nav ozola dējējiņi.

Bite riju nomīdij

Bite riju nomīdij' Dravenieka dēliņam; Bite dzied, traņi tek, Pati māte salmus nes.

Tais`, brālīti, dzelžu ratus

Tais`, brālīti, dzelžu ratus, Ar ko mani vizināt, Ar ko mani vizināt, No tīruma rijiņā, No tīruma rijiņā, No klētiņas lasīt tālāk

Rudu, rudu, rudenīti

Rudu, rudu, rudenīti, Tavi svārki noplukuši; Kā nebūtu noplukuši: Aru, pļāvu, riju kūlu.