Laba mana māmuliņa

Laba mana māmuliņa,
Labi mani mācijusi:
Ne sunīša kājām spert,
Ne guntiņas pagalītes.

Jautra mūsu māmuliņa

Jautra mūsu māmuliņa, Dziedādama vien staigāja. Ko tev bija nedziedāt, Divi prieki atraduse: Pirtī mazu arājiņu, No bērziņa pumpuriņa; Stallī lasīt tālāk

No debesu nolaidos

No debesu nolaidos Ar sudraba virvītēm Mīļās Māras šūpulī, Māmuliņas klēpītī.

Tautiņās iziedama

Tautiņās iziedama, Ņēmu līdzi māmuliņu: Kad tautās grūti gāja, Pie māmiņas pieglaužos.

Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.