Nedod mani, māmuliņa

Nedod mani, māmuliņa,
Skujienā, virsienā:
Virsis manas kājas grauza,
Skujas bira vainagā.

Kuliet rijas, kūlējiņi

Kuliet rijas, kūlējiņi, Maliet māļa, malējiņi! Nokūluši, samaluši Pieceliet māmuliņu, Pieceliet māmuliņu, Brokastiņa devējiņu.

Incīti, kaķīti

Incīti, kaķīti, Aunies kājiņas! Rītu būs salniņa, Brauksim mežā.

Aizko man līkas kājas

Aizko man līkas kājas, Aizko kupris mugurā? Līkas kājas, siekstas kāpot, Kupris man, dzeini nesot.

Kas manai kaziņai?

Kas manai kaziņai? Nāk, galviņu grozīdama. Vai naktī bārusies Ar to vilka māmuliņu?